EPC-norm aangepast per 1 januari 2011

De overheid wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. Het kabinet streeft dit onder meer na door nieuwbouwwoningen een minimale Energie Prestatie Norm op te leggen. Deze wordt uitgedrukt in een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Sinds de invoering in 1995 is de EPC stapsgewijs aangescherpt. Momenteel ligt deze norm op 0,8. Per 1 januari 2011 moeten nieuwe woningen voldoen aan een EPC van 0,6. In 2020 moeten nieuwe woningen ten slotte volledig energieneutraal gebouwd worden.

Een lage EPC kan behaald worden met een combinatie van voorzieningen. Goede isolatie, gebruik van warmtepompen en hoog rendement op verwarming. Traditionele vloerverwarmingsystemen voldoen niet langer aan de eisen van de nieuwe normen. De snelheid en mate van warmteoverdracht is bij Jupiter Ideaal optimaal, terwijl de systeemtemperatuur zeer laag is. Een Jupiter Systeem laat zich eenvoudig combineren met andere noodzakelijke maatregelen zoals energiedaken en warmtepompen, welke tevens door Jupiter geleverd en geïnstalleerd kunnen worden. 

Energielabels

Maakt u zich zorgen over de EPC-Norm? Laat u dan voorlichten over de systemen van Jupiter. Wij vertellen u graag over projecten, installaties, normen en maatwerk. Dan kunnen we u meteen vertellen dat Jupiter Ideaal zich als droogbouwsysteem snel laat installeren, zeer duurzaam is en met veel verschillende materialen te combineren is. Neemt u contact met Jupiter op via het vermelde telefoonnummer of vul het contactformulier in.


Buttons Buttons Buttons Buttons


Webtail