Wat is Vloerverwarming ?

Vloerverwarming, de Romeinen bouwden het al ver voor onze tijd in hun woningen. Het heeft veel voordelen ten opzichte van andere systemen als het gaat om behaaglijkheid, het winnen van ruimte en het belangrijkste: zuiniger in energieverbruik!

Alle vloerverwarming systemen zijn ingebouwd in vloeren en geven zo egaal mogelijk de warmte af aan de omgeving. Deze warmte stroomt langs ons lichaam naar boven en zorgt voor een comfortabel gevoel.

radiator verwarming Door het fenomeen dat warmte nu eenmaal stijgt, is de warmte daar waar hij wenselijk is nl.binnen het leef gebied ( 0 - 1,5m vanaf vloer) en niet zoals bij radiatoren bij het plafond. Een radiator produceert een veel hogere temperatuur doordat de het afgifte vlak veel kleiner is dan vloerverwarming. Deze warme lucht stijgt dan ook direct omhoog, echter de vloer blijft koel.
Dit is minder efficiënt dan vloerverwarming waarbij de temperatuur door een groter beschikbaar oppervlak veel lager kan zijn en bovendien de warmte daar brengt waar het wenselijk is nl.binnen het leef gebied ( 0 - 1,5m vanaf vloer). Vloerverwarming

Wat veel bouwers en huizenbezitters er van weerhield om vloer­verwarming aan te schaffen, was de traagheid van alle systemen bij snelle tempera­tuurveranderingen van bui­tenaf en de mogelijkheid om er alle soorten vloerafwerkingen overheen te kunnen leggen.

Tegenwoordig zijn er systemen waarbij de vloer opwarmt of afkoelt zoals een gloei­lamp zonder dat dit gevolgen heeft voor de afwerkvloer! Bovendien is het systeem ook nog eens droog te leggen zodat het pro­bleem vocht (bij storten van specie) in vooral oude huizen niet meer aan de orde is. Systeem Ideaal EPS

Voor architecten, aannemers, en andere bouwbedrijven is dit zeer interessant omdat naast deze technische voordelen ook nog een ander groot voordeel om de hoek komt kijken nl. de enorme gewichtsvermindering en de geringe opbouw en afwerking van de vloerverwarminglaag. Constructief bespaart men hier­door veel massa/ beton, arbeidstijd en kan bovendien de gehele vloer volstaan met een lichtere constructie. Nog eenvoudiger is het systeem wan­neer het gelegd wordt onder het te leg­gen parket. Uiteraard geld voor iedere parketsoort een verschillend opbouw advies, omdat niet alle houtsoorten kwalitatief gelijk zijn.


Buttons Buttons Buttons Buttons


Webtail